Contact Information

  • Phone: +358-50-5678737
  • Uudenmaankatu 1 a 10, 05800 Hyvinkää
    Finland, Europe

Anna Mari Makela

Speech Therapy

Orofacial Myofunctional Therapist